Nepovolený prístup!'; exit; } else { if($_SERVER['PHP_AUTH_USER'] == "admin" && $_SERVER['PHP_AUTH_PW'] == "julma31dni") { $_SESSION['admin'] = "ano"; switch($_GET['second']) { case "static": $STATIC = new Static_class($db, BASE, (isset($_GET['third']) ? $_GET['third'] : null)); if($_GET['fourth'] != "save") htmlHeader("Administrácia podstránok"); if(isset($_GET['third'])) { if($_GET['fourth'] == "save") $STATIC->save(); else $STATIC->showForm(); } else $STATIC->displayAll(); if($_GET['fourth'] != "save") htmlFooter(1); break; case "foto": if(!ISSET($_GET['fourth'])) $_GET['fourth'] = null; if(!ISSET($_GET['third'])) $_GET['third'] = null; $foto = new Foto(BASE, $db, "photos/"); htmlHeader("Administrácia fotogalérií"); $foto->invoke($_GET['third'], $_GET['fourth']); htmlFooter(1); break; case "cennik": if($_POST['sent'] == "Uložiť") { $error = ""; $error2 = ""; if(is_uploaded_file($_FILES['cennik']['tmp_name'])) { if(copy($_FILES['cennik']['tmp_name'], 'cennikPrefa.pdf')) $error = "OK"; else $error = "NOK"; } if(is_uploaded_file($_FILES['katalog']['tmp_name'])) { if(copy($_FILES['katalog']['tmp_name'], 'katalogPrefa.pdf')) $error2 = "OK"; else $error2 = "NOK"; } if($error != "") $o = "?error=".$error; else $o = "?error=NOT"; if($error2 != "") $o .= "&error2=".$error2; else $o .= "&error2=NOT"; header("Location: ".BASE."admin/cennik/".$o); } else { htmlHeader("Administrácia cenníku"); echo "

Vyberte nový súbor cenníku alebo katalógu

\n"; if($_GET['error'] == "OK") okBox("Cenník bol úspešne nahratý!"); elseif($_GET['error'] == "NOK") errorBox("Cenník sa nepodarilo nahrať! Skúste znovu prosím."); elseif($_GET['error'] == "NOT") okBox("Cenník nebol zmenený."); if($_GET['error2'] == "OK") okBox("Katalóg bol úspešne nahratý!"); elseif($_GET['error2'] == "NOK") errorBox("Katalóg sa nepodarilo nahrať! Skúste znovu prosím."); elseif($_GET['error2'] == "NOT") okBox("Katalóg nebol zmenený."); echo "
Vyberte súbor cenníku vo formáte PDF:

Vyberte súbor katalógu vo formáte PDF:

\n"; htmlFooter(1); } break; case "vp": $VP = new VyrobnyProgram($db, BASE, (isset($_GET['third']) ? $_GET['third'] : null)); if($_GET['fourth'] != "save" && $_GET['fourth'] != "delete") htmlHeader("Administrácia položiek výrobného programu"); if(isset($_GET['third'])) { if($_GET['fourth'] == "save") $VP->save(); elseif($_GET['fourth'] == "delete") $VP->delete(); elseif($_GET['fourth'] == "deleteImage") $VP->deleteImage($_GET['file']); else $VP->showForm(); } else $VP->displayAll(); if($_GET['fourth'] != "save" && $_GET['fourth'] != "delete") htmlFooter(1); break; case "domy": $VP = new Domy($db, BASE, (isset($_GET['third']) ? $_GET['third'] : null)); if($_GET['fourth'] != "save" && $_GET['fourth'] != "delete" && $_GET['fourth'] != "deleteImage") htmlHeader("Administrácia domov"); if(isset($_GET['third'])) { if($_GET['fourth'] == "save") $VP->save(); elseif($_GET['fourth'] == "delete") $VP->delete(); elseif($_GET['fourth'] == "deleteImage") $VP->deleteImage($_GET['fifth']); else $VP->showForm(); } else $VP->displayAll(); if($_GET['fourth'] != "save" && $_GET['fourth'] != "delete" && $_GET['fourth'] != "deleteImage") htmlFooter(1); break; default: htmlHeader("Administrácia stránok"); echo "

Vitajte v administrácii

Vyberte si čo chcete administrovať z ľavého menu.

"; htmlFooter(1); } } else { header('WWW-Authenticate: Basic realm="prefabytca.sk administracia - zle zadane meno/heslo"'); header('HTTP/1.0 401 Unauthorized'); echo '

Nepovolený prístup!

'; exit; } } break; case "kontakt": include "views/kontakt.php"; break; case "vp": $VP = new VyrobnyProgram($db, BASE, $_GET['third']); $VP->displayStatic(); break; case "certifikaty": case "keramicke-rodinne-domy": case "keramicke-rodinne-domy-vyhody": case "keramicke-rodinne-domy-system-liapor": case "keramicke-rodinne-domy-konstrukcny-system": case "protihlukove-steny-liadur": case "protihlukove-steny-liadur-projekt": case "protihlukove-steny-liadur-vykresy": $STATIC = new Static_class($db, BASE, $_GET['first']); $STATIC->displayStatic(); break; case "protihlukove-steny-liadur-fotogalerie": if(!ISSET($_GET['second'])) $_GET['second'] = null; include "modules/foto.php"; $foto = new Foto(BASE, getDB(), "photos/"); $_GET['first'] = 'protihlukove-steny'; htmlHeader("Protihlukové steny Liadur - fotogalérie "); $foto->invoke("zobrazgaleriu"); htmlFooter(2); break; case "referencie-domy": case "referencie-protihlukove-steny": case "referencie-zamkove-dlazby": case "referencie-ostatne": if(!ISSET($_GET['second'])) $_GET['second'] = null; switch($_GET['first']) { case "referencie-domy": $title="Rodinné domy"; break; case "referencie-protihlukove-steny": $title="Protihlukové steny"; break; case "referencie-zamkove-dlazby": $title="Zámkové dlažby"; break; case "referencie-ostatne": $title="Ostatné"; break; } $foto = new Foto(BASE, getDB(), "photos/"); htmlHeader("Naše referencie ".$title); $foto->invoke("zobrazgaleriu"); htmlFooter(6); break; case "showgallery": $foto = new Foto(BASE, getDB(), "photos/", $_GET['second']); htmlHeader("Gallery ".$foto->galleryName($_GET['second'])); $foto->invoke("zobrazgaleriu"); htmlFooter(-1); break; case "showbyphotos": $foto = new Foto(BASE, getDB(), "photos/", $_GET['second']); htmlHeader("Gallery ".$foto->galleryName($_GET['second'])); $foto->invoke("showbyphotos"); htmlFooter(-1); break; case "keramicke-rodinne-domy-katalog": $DOMY = new Domy($db, BASE, $_GET['second']); if(isset($_GET['second'])) $DOMY->displayStatic(); else $DOMY->displayAllForUser(); break; case "": $res = $db->query("SELECT nadpis, obsah, image FROM static WHERE adresa='home'"); $obj = $res->fetch_object(); if($obj->image == "") $obj->image = null; htmlHeader("výroba prefabrikátov, zámková dlažba, obrubníky, rúry, stropné systémy", $obj->image); echo "
English version of this video
"; echo "

".$obj->nadpis."

\n".$obj->obsah; htmlFooter(2); break; case "waiting": htmlHeader("Stránka vo výstavbe", null); echo "

Stránka je vo výstavbe

V tejto sekcii ešte prebiehajú úpravy!

Čoskoro sa môžete tešiť na ďalšie informácie.

"; htmlFooter(0); break; default: htmlHeader("Stránka neexistuje", null); echo "

Adresa neexistuje

Zadaná adresa nebola na serveri nájdená.

Môžete pokračovať na homepage.

"; htmlFooter(0); } ?>