Keramické rodinné domy - Konštrukčný systém

ZÁKLADOVÁ DOSKA

Vyhotovenie základových pásov v nemrznúcej hĺbke s betónovanou plošnou doskou cez vrchný líc základových pásov.

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE - STENY

Všetky zvislé konštrukcie sú navrhnuté a realizované ako veľkoplošné montované dielce z ľahkého keramického LiaporBetónu, pevnostnej triedy 18 MPa a objemovej veľkosti iba 1400 kg/m3.

STROPNÁ KONŠTRUKCIA

Skladá sa z masívnych prefabrikovaných polostropových dosiek s monolitickou nadbetonávkou. Hrúbka dosiek je podľa typu rodinného domu 18 až 20 cm.

SCHODISKO

Montované, celopodlažné točivé schodisko uložené v dolnej časti na základovej doske, v hornej časti na stropnej tabuli je zapustené pomocou dvoch konzoliek do otvorenej steny. Schodisko je tiež z LiaporBetónu, umožňuje akúkoľvek neskoršiu povrchovú úpravu.

RIEŠENIE INŠTALÁCIE

Použitá elektrická sústava(zložená z krabíc, trubiek, viek, spojok) umožňuje jednoduché vytvorenie elektrických rozvodov.

VYKUROVANIE, VODA, ODPADY

Rozvody sú vedené v konštrukcii podlahy, v mieste napojenia je vyhotovená drážka v stenovej konštrukcii. Hĺbka a veľkosť drážky je podľa typu zariaďovaného predmetu. Našou snahou je v maximálnej miere u všetkých typov smerovať umiestnenie hygienických centier “nad sebou” a tým zjednodušiť a zlacniť realizáciu týchto inštalácií.

DETAILY STYKU KONŠTRUKCIE

Návrch styku dielcov je uskutočňovaný s dôrazom na elimináciu prípadných vlasových trhliniek, ktoré vznikajú spojením rôznych materiálov. Z týchto dôvodov je veľkost jednotlivých dielcov volená tak, aby v mieste spojenia v interiére napr. obvodových prvkov, bola ukotvená priečka. Jednotlivé styky stien sú vyriešené pomoco lanových kotiev, ktoré zaručujú montáž jednoduchých a veľmi spoľahlivých spojov.

Dokumenty na stiahnutie

Katalóg
Cenník