Keramické rodinné domy - Výhody

PRI KÚPE PROJEKTU POLOŽKOVÝ ROZPOČET A VÝKAZ ZDARMA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA ZDARMA

Súčasťou dodávky je projektová dokumentácia. Obsahuje stavebnú časť, projekty elektroinštalácie, zdravotechniky, ústredného kúrenia, vnútorného plynovodu. Projektová dokumentácia môže byť upravené podľa Vašich požiadaviek.

1 MIESTNOSŤ ZDARMA

Konštrukčný systém je subtilný, ale dimenzovaný s veľkou rezervou a je pripravený na nadštardantné namáhanie (vietor, voda, zemetrasenie). Navrhnutou konštrukciou získava rodinný dom zvýšenie obytnej plochy (hrúbka obvodovej steny 400 mm) v porovnaní s klasickou technológiou. So zastavanou plochou 10 x 10 metrov dôjde k nárastu obytnej plochy o 11,2 m2. Táto plocha zodpovedá veľkosti jednej miestnosti.

ČAS SÚ PENIAZE

Postaviť dom klasickou technológiou má svoje hranice. Technológia montáže prefabrikovaných dielcov dokáže skrátiť dobu výstavby hrubej stavby rodinného domu až na 1 týždeň, domu na kľúč maximálne na 6 mesiacov.

KVALITA POD LUPOU...

Štandardná kvalita budúcej stavby je zaistená pri výrobe. Diely vyrába vlastný skúsený personál pod odborným dozorom bez vplyvu klimatických podmienok. Môžeme tak garantovať bezproblémové užívanie domu a poskytnúť dlhodobú garanciu na konštrukčný systém.

NÍZKE ENERGETICKÉ NÁKLADY

Použitím ľahkého keramického betónu majú obvodové steny optimálne vlastnosti z hľadiska tepelnej izolácie a akumulácie.Pri realizácii finálneho zateplovacieho fasádneho systému sa dosahuje nadštandardných izolačných hodnôt.

NASŤAHOVANIE IHNEĎ

Nezanedbateľnou výhodou je tiež minimum mokrých procesov na stavbe ( max. spotreba 1 m3 vody na celú hrubú stavbu). Výstavba “suchou cestou” umožňuje nasťahovanie do príjemnej klímy ihneď po dokončení výstavby domu. Nemusíte sa obávať vlhkosti a porúch(praskanie omietok) ako u murovaných stavieb

Dokumenty na stiahnutie

Katalóg
Cenník