Protihlukové steny LiadurTento názov predstavuje vysoko účinný systém protihlukových stien tvorený betónovými dvojvrstvovými panelmi zloženými zo staticky nosnej železobetónovej dosky (na odvrátenej strane) a so zvukovo absorbčnej vrstvy z ľahkého medzerovitého betónu (na strane zdroju hluku).

Absorbcia hluku

Medzerovitý povrch pohltivej vrstvy na strane vozovky obsahuje vlnovú resp. trapézovú štruktúru, zaisťuje vysoký absorbčný účinok. Systém má vysoké absorbčné schopnosti a vyrába sa z kameniva Liapor zrnitosti 2 - 4 mm. Vysoké absorbčné vlastnosti sa dosahujú vďaka pórovitej štruktúre materiálu a medzerovitému povrchu absorbčnej vrstvy. Všeobecne platí, že čím je väčší aktívny povrch, tým je vyšší stupeň absorbcie hluku. Požiadavky na akustickú absorbciu, ktorých sa dá dosiahnúť rôznymi kombináciami hrúbky rebier, popr. osovými vzdialenosťami rebier ľahkého medzerovitého betónu, je možné optimálne zladit s architektonickými požiadavkami na protihlukové steny.

Povrchová úprava nosnej dosky

Povrchová úprava zadnej strany protihlukových stien Liadur® môže byť hladká, resp. je možné podľa požiadavkov odberateľa opatriť vrstvu lamelovou, alebo tzv. "metličkovou" popr."hrabanou" štruktúrou. Na prianie zákazníka je možné dosiahnúť ako u ľahkej medzerovitej vrstvy, tak u nosnej vrstvy optického zvýraznenia prefarbením pomocou farbív na betónové zmesi Bayferrox, podľa farebnej škály stupnice RAL.

Pevnosť a odolnost proti poveternostným vplyvom

Protihlukové steny Liadur® sa vyrábajú metódou "čerstvý na čerstvý", tj. bezprostredne po dodaním medzerovitého ľahkého betónu a jeho zhutnení sa nanesie betón nosnej vrstvy (minimálne B35) s vysokou mrazuvzdornosťou a odolnosťou proti posypovým soliam, čím dochádza k optimálnemu prepojeniu obidvoch materiálov v monolitický celok. Toto spojenie medzi ľahkým betónom absorbčnej vrstvy a betónom nosnej vrstvy je ako dokazujú odtrhové skúšky, natoľko pevné, že už neni potrebné prevádzať ich vzájomné kotvenie. Vďaka skúsenostiam, ktoré boli doteraz získané pri vývoji a výzkumu protihlukových stien Liadur®, došlo k optimalizácii technológie výroby a montážnej techniky.

Odolnosť voči vlhkosti, samočistenie a bezúdržbová prevádzka

Vzhľadom ku špecifickým vlastnostiam a štruktúre medzerovitej absorbčnej vrstvy, tvorenej kamenivom Liapor, sa nemôžu na stenách Liadur® prejaviť škodlivé vplyvy vlhkosti a pôsobenie chemických rozmrazovacích prostriedkov. Súčasne volné prenikanie zrážkovej vlhkosti do medzier medzi zrnami umožňuje efekt samočistenia povrchu absorbčnej vrstvy. Z tohto dôvodu nemusí byť systém protihlukových stien Liadur® zhora zakrytý a teda je plne bezúdržbový.

Čo je kamenivo Liapor?

Na výrobu kameniva Liapor sa používajú iba prírodné produkty - íly so schopnosťou expanzie, obsahujúce vysoký podiel organických zložiek. Tieto íly ťažené iba v určitých častiach povrchových dolov sa starostlivo upravujú a granulujú do guličiek, ktoré následne prechádzajú systémom rotačných pecí a vypaľujú sa až na teplotu 1200°C. Guličky ílu expandujú, čím vznikajú ľahké keramické granule s expandovaným jadrom a zliatym povrchom s vysokou pevnosťou v tlaku. Takto získaný produkt nie je odolný iba voči mechanickým ale aj chemickým vplyvom, odoláva pôsobeniu kyselín a lúhov. Liapor je tvrdený plameňom a sám chráni pred ohňom. Je to nehorľavý stavebný materiál s požiarnou odolnosťou A1 podľa DIN 4102. Kamenivo Liapor je odolné proti vplyvom vlhkosti, mrazuvzdorné a odolné proti pôsobeniu chemických rozmrazovacích látok. Tieto vlastnosti sú hlavným predpokladom na využitie tohto kameniva pri výrobe protihlukových stien na pozemných komunikáciach.

Liadur® a ekológia

Nakoľko kamenivo Liapor vzniká iba z čisto prírodných surovín, môžeme označiť aj protihlukové steny Liadur® za vysoko ekologický výrobok, ktorý je možné bezproblémovo recyklovať.

 

Dokumenty na stiahnutie

Katalóg
Cenník